Een BA5 vakbekwaam persoon kent de gevaren van elektriciteit en reageert alert bij problemen of ongevallen. Volgens het algemeen reglement voor de elektrische installaties en de reglementering van het welzijn op het werk moet de werkgever een BA5 vakbekwame werknemer aanduiden. En zorgen voor de nodige opleiding.

Deze tweedaagse opleiding is een must voor medewerkers die instaan voor installatie, uitbating en onderhoud van elektrische installaties. Je leert veilig werken met elektrische installaties en krijgt inzicht in de veiligheidsprocedures van de verschillende netstelsels.

Waar en wanneer?

De opleiding BA5 vakbekwaam persoon is momenteel uitsluitend beschikbaar op maat.
Bepaal zelf locatie (in een SYNTRA campus, op locatie of in-company)
→ Kies zelf tijdstip en tempo
→ Wijzig het programma op basis van je concrete doelstellingen

Onze trainingsadviseurs nemen graag contact met u op met vrijblijvend advies.

Vraag een offerte aan
Programma
  • Arbeidsongevallen, beroepsziekten, gevaar, risico en causaliteitsprincipe
  • Evaluatie en beheersen risico’s en methodieken
  • Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving: ARAB en AREI
  • Gevaren van elektrische stroom
  • Elektrische netstructuren TT, TN en IT
  • Exploitatie elektrische installaties: algemene regels, bevoegdheden personeel en toekennen ervan, organisatie van de werken, meten van elektriciteit LS en HS
  • Werkprocedures: spanningsloos en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale vijf
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en signalisatie
  • Draagbare gereedschappen en meettoestellen
Aanvullende info


Een standaardcursus BA4 of BA5 bestaat niet. Wel bieden we opleidingen op maat aan, in samenspraak met je werkgever.

Toelatingsvoorwaarden

Voorkennis elektriciteit

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.

Inschrijvingen & inlichtingen

Aan deze opleiding is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde. Pauzes en broodjesmaaltijd op de middag zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.